Laserové dálkoměry

Laserové dálkoměry2019-01-28T10:05:21+00:00

Laserové dálkoměry Instro Precision Limited

Jsou založeny na nové patentované technologii

Se společností Instro Precision Limited specializující se na výrobu propracovaných laserových dálkoměrů spolupracujeme od roku 2009. Na základě výborných osobních vztahů jsme schopni upravit laserové dálkoměry dle potřeb koncového uživatele. Laserové dálkoměry jsou založeny na nové patentované technologii. Mohou být snadno integrovány do sledovacích systémů a to velmi efektivně bez vysokých nákladů. Všechny laserové dálkoměry jsou neustále zdokonalovány, aby odpovídaly požadavkům dnešní doby, jsou oku bezpečné a zaručují bezproblémový provoz i v náročných podmínkách.

Laserové dálkoměry série LRF100 & LRF 200 jsou založeny na patentované technologii Instro Precise Distance Measurement PDM a jsou nabízeny formou kompaktních laserových dálkoměrů LRF pro integraci do systémů zákazníka. Stávající moduly laserových dálkoměrů zjišťují vzdálenost od objektu měřením doby letu jednoho velmi krátkého laserového impulsu. Laserové dálkoměry LRF pracující na technologii PDM přenášející speciálně generovanou sekvenci pulzů použitím laserové diody a odpovídající optiky. Odražené pulzy jsou detekovány vysokorychlostním detektorem a přesný čas letu je poté zjištěn pomocí efektního digitálního signálového algoritmu. Měřící výkon může být nastaven automaticky nebo pomocí konfigurace uživatele. Možnosti použití: civilní inženýrství, automobilový průmysl, metrologie, testování vozidel, systémy pro varování před kolizí či sledování objektu.
Na vyžádání Vám rádi zašleme technickou specifikaci.

Základní informace:

  • Dosah >5km při viditelnosti 10 km, velikost cíle 2,3 x 2,3 m
  • Frekvence měření: 3 měření během 10 vteřin
  • Napájení 10 – 30 V DC, krytí IP 67
  • Provozní teplota -30 °C až + 50° C
  • Rozhraní RS232 nebo RS422

Možné úpravy:

  • Mód rychlého měření (1 měření za vteřinu po dobu max. 2 min.)
  • Verze s hermeticky uzavřeným obalem
  • Zodolnění pro aplikace ve vozidlech
  • Filtr pro napájení z vozidla
  • Odolný kryt s integrovanou CCD kamerou